ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thỏa Thuận Dịch Vụ

  1. Nguyên tắc và quy định chung:

  • Trước khi mua hàng trên https://iglas.vn, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên website, người dùng và khách hàng phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể được quy định tại trang web, và được dẫn chiếu ví dụ như nêu tại phần Nguyên tắc chung này. Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ dịch vụ và chăm sóc khách hàng của IGLAS. Mục tiêu của bản Quy chế hoạt động này (sau đây gọi tắt là “Quy Chế”) là để tạo ra một hành lang chung, và đề ra sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện giữa trang IGLAS.VN và người sử dụng.
  • Cá nhân tham gia giao dịch trên trang iglas.vn phải đăng ký thành viên hoặc kê khai các thông tin cá nhân ban đầu được IGLAS.VN công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ.
  • Hàng hóa bán trên IGLAS.VN thuộc các mặt hàng được pháp luật cho phép, không thuộc loại hàng hóa bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
  • Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng IGLAS.VN phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí.
  • Thành viên phải thông báo cho IGLAS.VN biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. IGLAS.VN không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ các quy định tại Quy Chế. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ IGLAS.VN
  1. Quản lý thông tin xấu:

(1). Người dùng không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của IGLAS.VN vào mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống. Người dùng vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

(2). Người dùng không được đăng trên IGLAS.VN bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

(3). Người dùng không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tinkhông đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của IGLAS.VN dưới mọi hình thức.

(4) IGLAS.VN có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên trang web bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, IGLAS.VN có quyền khóa tài khoản người dùng khi vi phạm.